راهنمای نصب كاورهای دکوراتیو

راهنمای نصب كاورهای دکوراتیو

جهت نصب كاور های دکوراتیو بر روى مبلمان ، ابتدا از قسمت پيشانى جلوى مبل در قسمت تشک نشیمنگاه تا سطح زمین تنظیمات خود را آغاز نمایید .

معمولا در کاورهای دکوراتیو حدود ٢٠ سانتيمتر براى قسمت پيشانى جلوى مبل در نظرگرفته میشود که ابتدا اين مقدار را براى قسمت پيشانى جلوی مبل خود در نظر بگيريد و مابقي سطح کاور را بر روى تشك نشيمنگاه مبل گسترده نماييد .

 

آنگاه از سه طرف تشك نشيمنگاه مبل حدود ١٠ الي ١٥ سانتيمتر از سطح كاور را وارد درزهاى سه طرف مبل نموده و با انگشتان خود آنرا از هر سه ناحيه به داخل درزها فرو نمایید و در صورتیکه احتمال میدهید به دلیل لغزندگی سطح مبل کاور از داخل درزها خارج می گردد ، لوله های اسفنجی که به وفور در فروشگاه های تأسیسات ساختمانی در دسترس می باشد را تهیه نموده و بر روی کاور اصلی وارد درزهای مبل نموده تا کاملاً فیکس گردیده و مانع از خارج شدن کاور از میان درزهای مبل گردد .

 

با تنظيم كاور در قسمت تشك نشيمنگاه ، كاور قسمت دسته ها نيز اتوماتیک در محل اصلى خود قرار خواهد گرفت و اين در حاليست كه ميتوانيد تنظيمات اين بخش را بر طبق سليقه خود نیز بانجام برسانيد بطوريكه هر چه مقدار كمترى از سطح کاور وارد درزها شود كاور قسمت دسته ها از اطراف پايين تر آمده و سطح بيشترى از اطراف مبل را پوشش خواهد داد و چنانچه طبق الگوى استاندارد ما حدود ١٠ الي ١٥ سانتیمتر از سطح کاور را را وارد درزهای قسمت نشیمنگاه مبل نماييد از اطراف مبل ، کاور حدود ٢٠ سانتيمتر پايين تر از سطح دسته ها قرار خواهد گرفت .
در انتها حدود ٢٠ سانتيمتر هم براى برگردان قسمت پشت مبل در نظر گرفته شده است كه درصورتيكه تمامى قسمتها را طبق الگوهاى استاندارد بانجام برسانيد اين مقدار نيز براى كاور قسمت پشت مبل باقي خواهد ماند كه براى پوشش قسمت پشت مبل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در نظر داشته باشيد اين اندازه ها بصورت تقریبی ميباشد و تا چند سانتيمتر جاى رگلاژ داشته و برحسب مدل مبلمان خود ميتواند تغییرات مختصرى در نوع تنظیم کاور مبل خود ایجاد نمایید.

توجه داشته باشید در صورتیکه مایلید سطوح بیشتری از اطراف مبل پوشیده شود لازم است در هنگام ثبت سفارش در بخش توضیحات این نکته را یادآوری نمایید تا در تولید سفارش شما مورد توجه قرار گیرد .

نکته : قیمت های تعرفه های کاورهای دکوراتیو بر پایه پوشانندگی استاندارد (در حدود ١۵ الی ٢۰ سانتیمتر) از اطراف مبل طراحی گردیده است و در صورتیکه مایل باشید سطح بیشتری از اطراف مبل کاور شود لازم است اختلاف هزینه آن را پرداخت نمایید .